Skip to main content

CET2022 – Konferens om framtidens energisystem

2022-04-22 12:04 CEST

CET2022 – Konferens om framtidens energisystem

Hur ska omställningen till ett klimatneutralt Europa påskyndas? Vilka investeringar leder till lägre energipriser, ett uthålligare energisystem och ett mera energisäkert Europa?

Dessa frågor och fler kommer nyckelpersoner från alla världens hörn att belysa under höstens mest energigivande konferens, CET2022 – Converging Energy Technologies 2022, i Oskarshamn den 21-23 september 2022.

Bland andra kommer deltagarna att få lyssna till EU:s vicekommissionär för energi, Massimo Garribba, som talar om Europas gröna giv och taxonomin för investeringar i ny energi, Rafael Mariano Grossi, generaldirektör för IAEA om kärnkraftens betydelse för att nå klimatmålen och Diane Cameron, chef för Nuclear Technology Development vid OECD om systemkostnaderna för de olika energislagen.

Deltagarna kommer också att få lyssna till Sophie Macfarlane-Smith, Head of Customer Business för Rolls-Royce som redogör hur deras små modulära reaktorer kombinerar vätgasproduktion med produktion av el och värme och Lina Bertling, professor i elkraftnät från KTH som pläderar för vikten av investeringar i nya elnät.

Dessutom ges möjlighet att besöka en av världens största kokvattenreaktorer, O3 på OKG, som står för 8% av Sveriges totala elproduktion, samt Äspölaboratoriet, Svensk Kärnbränslehantering AB:s forskning- och utvecklingsanläggning för slutförvar av använt kärnbränsle.

I Oskarshamn finns en stark energirelaterad industri med kompetens och infrastruktur som kan nyttjas för utveckling av framtidens energisystem. Via Nova inom Oskarshamns kommun finns också goda samarbeten med starka universitet som bidrar med sin kompetens till industrins utveckling och kompetensförsörjning. Utifrån detta byggs samverkan mellan industri, akademi och offentlighet vilket bidrar till utveckling lokalt, regionalt och nationellt.

”Vi är glada och stolta att den här konferensen äger rum i Oskarshamn, här finns alla förutsättningar för både dagens och framtidens energisystem”

säger Andreas Erlandsson, Kommunstyrelsen ordförande i Oskarshamns kommun.

Konferensen arrangeras av

CNETO – Centrum för Ny Energiteknik Oskarshamn, KTH, OKG, Uniper och Oskarshamns kommun.

För frågor, kontakta:

Ramon Wyss

Professor emeritus KTH, Interimföreståndare CNETO
wyss@kth.se
070-230 82 10

Anna Rockström

Koordinator, Nova Utbildning, FoU & Affärsutveckling
Oskarshamns kommun
anna.rockstrom@oskarshamn.se
0491-882 78

 


 

Vi satsar på framtiden. Nova Utbildning FoU & Affärsutveckling erbjuder utbildning, forskning och affärsutveckling och har en nyckelroll för att bidra till regional utveckling i Oskarshamnsregionen. I Oskarshamn finns en stark framåtanda med miljardinvesteringar inom de närmaste tio åren. Vi jobbar för att ständigt förbättra förutsättningarna för ett starkt näringsliv. Med bland annat planering av ny industri- och verksamhetsmark i direkt anslutning till E22:an. Affärer bygger ut och nya etablerar sig. Vi bygger nya bostäder både i inre hamnen med direkt anknytning till vattnet och i centrum. Vi satsar på också på kommunikationer med bland annat ett helt nytt resecentrum och utbyggnad av fiber på landsbygden.

Kontaktpersoner

Maria Ihse
Presskontakt
Kommunikationschef
maria.ihse@oskarshamn.se
0491-764304


Ladda ner pressmeddelandet i PDF här.

Läs pressmeddelandet på MyNewsDesk här.

På Svenska