Skip to main content
Kärnkraft DN Debatt. Foto: Björn Larsson Rosvall/TT

DN Debatt. ”Tio råd till den som vill bygga ny kärnkraft i Sverige”

DN Debatt. ”Tio råd till den som vill bygga ny kärnkraft i Sverige”

[PUBLICERAD 2023-01-27 källa: DN Debatt]

Regeringen har goda ambitioner för små modulära reaktorer, men Sverige och Europa saknar många pusselbitar som behövs för att bygga dem i rimlig tid. Efter många år av nedläggning av kärnkraft råder en stor kunskapsbrist på området. En samordning på EU-nivå är en nödvändig del av en framgångsrik strategi, skriver Ramon Wyss, professor i kärnfysik.

Tidöavtalet utlovar en storsatsning på kärnkraft i Sverige som också omfattar den nya tekniken för små modulära reaktorer, SMR. Att SMR har många fördelar är nog de flesta överens om – från en enklare, mera robust tillverkning och säkerhetsdesign till flexibilitet med direktanslutning till kunden.

SMR har möjligheter att effektivt kunna producera vätgas och kan användas som en komponent för infångning av koldioxid. Medan det finns välprövade rutiner för byggnation av konventionell kärnkraft så saknas sådana vad gäller SMR inte endast i Sverige utan i hela Europa. Det är inget fel på ambitionerna i Tidöavtalet. Men räcker de till en utbyggnad av kärnkraften, framför allt när det kommer till SMR?

Svenska myndigheter som ansvarar för energifrågor saknar i dag expertis om kärnkraft. Energimyndigheten som ska leda samhällets omställning till ett hållbart energisystem har under decennier inte haft tillstånd att finansiera forskning och innovation inom områden som knyter an till kärnkraften. Det är först sedan drygt ett år tillbaka man får finansiera sådan forskning.

Även om Energimyndigheten ska få nya direktiv, så saknar den personal som behärskar kärnteknik. Detsamma kan sägas om Regeringskansliets sakkunniga. På Strålsäkerhetsmyndigheten finns det experter men inget kunnande vad gäller SMR och hur den tekniken ska prövas för tillstånd att producera kraft i Sverige.

Ramon Wyss, professor emeritus i kärnfysik, Kungliga Tekniska högskolan, och interim föreståndare för Centrum för ny energiteknik i Oskarshamn (CNETO)

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.

Läs hela artikeln på DN debatt: https://www.dn.se/debatt/tio-rad-till-den-som-vill-bygga-ny-karnkraft-i-sverige/

Foto: Björn Larsson Rosvall/TT 

DN, Kärnkraft, På Svenska