Skip to main content

TVA, GEH samarbetar om BWRX-300-utbyggnaden av en minireaktor vid Clinch River

TVA, GEH samarbetar om BWRX-300-utbyggnaden av en minireaktor vid Clinch River

(Källa: Dagens Näringsliv.se)

Tennessee Valley Authority (TVA) meddelade nyligen att de har ingått ett avtal med GE Hitachi Nuclear Energy (GEH) med syftet att stödja dess planering och preliminära licensiering angående den potentiella utbyggnaden av en liten BWRX-300 modulreaktor (SMR) vid orten Clinch River nära Oak Ridge i Tennessee.

Enligt avtalet kommer GEH också att tillhandahålla ytterligare information som behövs när TVA fortsätter att analysera lönsamheten för SMR:s i Tennessee Valley, med förbehåll för framtida godkännande av dess styrelse.

Läs hela artikeln på: Dagens Näringsliv.se