Skip to main content

Oskarshamn öppnar dörrarna för stor internationell energikonferens

[Källa: Uniper]

Europa och hela världen står inför en enorm utmaning – att växla om till fossilfri energi för att till slut bli helt klimatneutralt. Det här innebär stora förändringar i sättet vi lever och utmaningar när det gäller att producera tillräckligt mycket energi för att klara den stora efterfrågan. Vilka energisystem kommer att krävas och hur ska vi klara det utan att kostnaderna blir för höga?

De här tunga frågorna kommer att stå i centrum för CET2022, en stor internationell energikonferens som anordnas i Oskarshamn 21–23 september 2022. Under konferensen kommer deltagarna att kunna besöka utställningar, knyta kontakter och lyssna på en mängd föreläsningar med kända föreläsare från hela världen.

En stor del av konferensen kommer att röra ny teknologi som kommer att vara svaret på utmaningarna som vi har framför oss, bland annat arbetet med Small Modular Reactor, SMR-reaktorer, kring vilka forskning bedrivs av KTH och Uniper bland annat på OKG. Andra viktiga områden under konferensen blir lagring av koldioxid och vätgasproduktion.

Vill minska polariseringen

Det är Centre of New Energy Technology in Oskarshamn (CNETO), Oskarshamns kommun, Kungliga Tekniska Högskolan, Uniper och OKG som arrangerar konferensen tillsammans.

Ramon Wyss KTH

Ramon Wyss är professor emeritus i teoretisk kärnfysik vid KTH och ordförande för CET2022. Han hoppas att konferensen kan bli ett startskott för en bra diskussion om framtidens energisystem som värnar om klimatet.

 

– Jag vill få bort polariseringen kring kärnkraft, som handlar om ja eller nej. Vi måste förstå hur olika energikällor kan samverka för att vi ska kunna få ett fossilfritt samhälle, säger han.

 

 

Jenny Wirandi, avdelningschef på OKG som sitter med i programkommittén för konferensen håller med:

Jenny Wirandi

– Debatten idag är lite felvinklad där vissa säger ”Jag vill ha sol” och andra ”Jag vill ha vind” och vissa ”Jag vill ha kärnkraft”. Det är ju inte så det ser ut. Vi behöver sol, vi behöver vind och vi behöver bygga ut dessa. Men sol och vind klarar sig inte utan kärnkraften och vattenkraften. Ska vi klara framtidens energibehov måste vi ha allt fossilfritt vi kan få.

 

Goda exempel i fokus

Både Ramon Wyss och Jenny Wirandi betonar vikten av att skapa en träffpunkt för branschfolk, oberoende energiexperter och forskare, för att se hur dessa energisystem kan utvecklas i framtiden. Och Ramon Wyss säger att det också är ett perfekt tillfälle att visa på de positiva exempel som finns runtom i världen.

– Det finns många goda exempel på hur den här tekniken kan bidra till att de fossila bränslena fasas ut. Vi lyfter till exempel fram Kanada som har kommit längst när det gäller både regelverk och teknik som ger plats för de här nya SMR-reaktorerna.

Han menar också att den senaste utvecklingen i världen, med kriget i Ukraina i fokus, visar hur viktigt det har blivit för hela världen att kunna slå sig fri från behovet av fossila bränslen och de länder som producerar dem.

Föreläsarna som är bokade till konferensen kommer från hela världen och Jenny Wirandi säger att just mixen mellan forskning och bransch är något av det bästa med hela konferensen.

– Vi ser på det med lite olika ögon. Det kommer att bredda diskussionen att kunna se på det från olika synvinklar. Jag ser så mycket fram emot alla faktabaserade föreläsningar.

Det gör även Ramon Wyss:

– Det är så spännande att så många talare kommer till Oskarshamn för att mötas och diskutera. Jag hoppas att det här kan bli ett avstamp för att snabba på arbetet för ett CO2-fritt samhälle.