Skip to main content

Debatt: Politiska bråket om kraftslag måste få ett slut

[Källa: di.se]

Vi, företrädare för såväl vind- som kärnkraft, vill ha ett slut på det politiska bråket i energidebatten, skriver Daniel Badman, VD Svensk Vindenergi, och Johan Svenningsson, VD Uniper Sverige.

Stora satsningar på fossilfri omställning i svensk industri, kriget i Ukraina, elektrifieringen av fordonsflottan och skeva elpriser sätter fortsatt fokus på framtidens kraftslag. I en serie debattartiklar ger vi perspektiv på en komplex problematik.

Läs hela artikeln: https://www.di.se/debatt/debatt-politiska-braket-om-kraftslag-maste-fa-ett-slut/

 

På Svenska